PROJEKT GMIN I POWIATÓW

BUDŻET OBYWATELSKI

Kompleksowa Obsługa Głosowania

 • REFERENCJE

  Posiadamy referencje Urzędu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego opiniujące przebieg głosowań.

 • SZYFROWANE POŁĄCZENIE

  Certyfikat SSL, który szyfrowany jest przez algorytm SHA-2 z 2048 bitowym kluczem gwarantującym najwyższy poziom bezpieczeństwa.

 • UNIKALNY ALGORYTM SZYFRUJĄCY DANE

  Wszystkie dane osób biorących udział w Budżecie Obywatelskim przechowywane tylko w postaci zaszyfrowanej unikalnym algorytmem szyfrującym.

 • DEDYKOWANA SERWEROWNIA

  Część serwerowa aplikacji w całości przechowywana jest w siedzibie naszej firmy, dzięki czemu nie musimy powierzać danych osobowych osobom trzecim.

 • ZAAWANSOWANY SYSTEM LOGOWANIA ZDARZEŃ

  Działania w Budżecie Obywatelskim są zapisywane za pomocą zaawansowanego systemu logowania zdarzeń, dzięki czemu można odtworzyć ich użytkowników w systemie.

 • TRWAŁE USUWANIE DANYCH

  Po zakończonym głosowaniu dane są usuwane metodą umożliwiającą ich trwałe usunięcie.

 • MECHANIZM POTWIERDZANIA GŁOSÓW PRZEZ E-MAIL

  Każdy użytkownik w celu uwiarygodnienia dostaje e-mail z linkiem aktywującym jego głosowanie.

 • SPRAWDZANIE POPRAWNOŚCI NUMERU PESEL

  Przez oddanie głosu, podawany PESEL jest sprawdzany pod kątem długości i poprawności jego sumy kontrolnej.

 • PRZYSTOSOWANY DLA OSÓB NIEDOWIDZĄCYCH

  System pozwala na zmianę rozmiaru czcionki oraz posiada wersję o wysokim kontraście.

 • SPRAWDZONY

  System został sprawdzony przez tysiące zadowolonych głosujących.

1

MODUŁ ZGŁASZANIA WNISKÓW

 • Formularz zgłaszania wniosków
 • Zarządzanie wnioskami
2

MODUŁ GŁOSOWANIA

 • Formularz głosowania
 • Możliwość głosowania na ustaloną ilość zadań dla PESELu
 • Zarządzanie zadaniami
3

MODUŁ PREZENTACJI WYNIKÓW GŁOSOWANIA

 • Automatyczne zliczanie i wyświetlanie wyników głosowania
 • Prezentacja wyników głosowania w postaci wykresu graficznego
 • Możliwość wyświetlania wyników na stan z wybranego dnia
4

MODUŁ RAPORTOWANIA

 • Raport zdarzeń użytkownika
 • Formularz zgłaszania wniosków pozwala przedstawić mieszkańcom ich pomysły na zadania budżetu obywatelskiego.

 • Formularz pobiera następujące informację:

  • dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, e-mail, numer telefonu)
  • nazwa i opis zadania
  • uzasadnienie i miejsce realizacji zadania
  • beneficjenci zadania
  • szacunkowy kosztorys zadania
 • Formularz jest zabezpieczony mechanizmem logowania.

 • Jest możliwość zapisywania kopii roboczej wniosku przed zgłoszeniem go jako gotowy dokument.

 • Użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia może zarządzać zgłoszonymi zadaniami.

 • W ramach zarządzania zadaniami, zadania można edytować oraz usuwać.

 • Zaawansowany system logowania pozwala odtworzyć operacje wykonane na wniosku.

 • Usunięty formularz można przywrócić do momentu trwałego usunięcia danych przez uprawnionego pracownika firmy DTP Invention Paweł Andrzejewski

 • Formularz głosowania pozwala głosować na wybraną liczbę zadań.

 • Numer PESEL może być użyty raz w ramach jednego głosowania.

 • Numer PESEL jest weryfikowany pod kątem poprawności oraz wieku głosującej osoby.

 • System pozwala na ustawienie minimalnego wieku uprawniającego do głosowania.

 • Osoby niepełnoletnie mogą być zobligowane do podania danych ich opiekuna prawnego.

 • System pozwala ustalić maksymalną liczbę głosów, które może oddać jeden mieszkaniec.

 • Oprogramowanie budżetu obywatelskiego pozwala dodawać edytować i usuwać zadania.

  Formularz dodawania i edycji zadania składa się z pól:

  • tytuł
  • opis
  • uzasadnienie
  • miejsce
  • beneficjenci
 • System pozwala na żywo podglądać wyniki głosowania.

 • Wyniki mogą być wyświetlane w formie tabularycznej jak i wykresu.

 • Forma graficzna wyników głosowania jest w postaci wykresu słupkowego.

 • Wyniki głosowania można „zamrozić” na stan z konkretnego dnia.

  Mechanizm jest wykorzystywany w końcowym etapie głosowania, w celu uniknięcia sugerowania się przy głosowaniu aktualnymi wynikami.

 • Raport zdarzeń o użytkowniku generowany jest na żądanie poprzez formularz zgłoszeniowy w zakładce ZGŁOSZENIE. W wiadomości zgłoszenia należy podać PESEL dla którego ma zostać wygenerowany raport. Na podstawie zgłoszenia generowany jest plik csv, który udostępnimy dla zgłaszającego.

 • Certyfikat SSL

  Bezpieczeństwo naszego systemu informatycznego Budżet Obywatelski oparliśmy o certyfikat SSL , który szyfrowany jest przez algorytm SHA-2 z 2048 bitowym kluczem gwarantującym najwyższy poziom bezpieczeństwa.

 • Unikalny algorytm szyfrujący

  Na potrzeby zabezpieczenia „wrażliwych danych”, opracowaliśmy własny algorytm szyfrujący mający na celu zaszyfrowanie danych według wcześniej podanego klucza. Klucz to nic innego jak ciąg znaków bez którego odszyfrowanie danych będzie nie możliwe.

 • Dedykowana serwerownia

  Z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa naszego systemu Informatycznego Budżet Obywatelski stworzyliśmy serwerownię ,która monitorowana jest przez 24h/dobę 7 dni w tygodniu. Wszystkie urządzenia są monitorowane i obsługiwane przez wysoko wykwalifikowany personel.

 • Trwałe usuwanie danych osobowych po zakończeniu głosowania lub zgłaszania wniosków

  Wiemy jak ważne są dane osobowe, dla tego posiadamy własną procedurę wewnętrzną niszczenia danych po przeprowadzonym głosowaniu.

 • Sprawdzanie poprawności wprowadzanego numeru PESEL

  Do przeprowadzenia głosowania niezbędny jest numer PESEL. Jest to jedenastocyfrowy symbol numeryczny, który pozwala na łatwą identyfikację osoby, która go posiada. Numer PESEL zawiera datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną.

  Dzięki informacją zawartym w PESEL-u, możemy dokonać sprawdzenia poprawności wpisanego w formularz głosowania numeru identyfikującego tożsamość.

  Nasz system informatyczny Budżet Obywatelski posiada zabezpieczenie przed wpisaniem złego numeru PESEL lub jego brakiem.

 • Możliwość ograniczenia ilości oddawanych głosów dla głosującego

 • Obowiązek potwierdzania oddawanych głosów za pomocą wiadomości e-mail

 • INDYWIDUALNY PROJEKT GRAFICZNY
  Decydując się na system informatyczny Budżet Obywatelski udostępniamy Państwu możliwość ubrania naszego systemu w oryginalną szatę graficzną, którą zaprojektujemy oraz wdrożymy.

 • FUNKCJONALNOŚĆ NA ZAMÓWIENIE
  Decydując się na system informatyczny Budżet Obywatelski udostępniamy Państwu możliwość zamówienia indywidualnej funkcjonalności.